PRIVACYBELEID

Mieke de Haan, gevestigd aan de Peperstraat 146 te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
miekedehaan.nl
Peperstraat 146
2801 RH Gouda
+31 6 245 12 798

De persoonsgegevens die worden verwerkt

Mieke de Haan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Mieke de Haan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van zijn nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mieke de Haan verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor zijn belastingaangifte.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Mieke de Haan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mieke@miekedehaan.nl

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Mieke de Haan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen

Mieke de Haan verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies / Google analytics

Op deze site zijn geen cookies ingevoegd.  Mieke de Haan maakt wel gebruik van Google analytics.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht op inzage, aanpassing of het (laten) verwijderen van uw gegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar mieke@miekedehaan.nl  Een reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht?

Mieke de Haan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl