Pleinen

Pleinen en open ruimten middenin een drukke stad. Het reservoir waar de straten op uitkomen. Mensen zwermen over het plein. Komen er aan en vertrekken weer. Drukke pleinen die zoemen van bedrijvigheid. Stille pleinen, verlaten, met hier en daar een enkeling die zijn weg zoekt.