Waar we waren

Het veranderlijke mini-landschap van de berm wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit aan planten. De berm is alledaags, je gaat er makkelijk aan voorbij. Zoveel levenslust aan de kant van de weg, soms tegen de verdrukking in. De groeizucht: zo is er niks en zo staat er wat nieuws. Seizoenen laten zich gelden. Er is juichend opbloeien en delicaat verval. Er is schoonheid en troost.

Op de fiets van mijn huis naar mijn nieuwe atelier, en weer terug zag ik de berm met nieuwe ogen. De veelvormigheid en de groeizucht in deze biotoop greep me. Ik nam de berm mee mijn atelier in.